E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


CE Uitgangspunt

Het uitgangspunt daarbij zijn de tien R's en de volgorde daarin.

De ontwerpfase

Rethink, Reduce, Refuse

Hoe zorgen we ervoor dat we producten beter kunnen repareren of makkelijker kunnen hergebruiken, wat kan circulair ontwerp daar aan bijdragen, hoe kan de consument de juiste keuzes maken, kunnen we producten aanbieden als een service, nieuwe verdienmodellen ontwikkelen of de wegwerpeconomie ombuigen?

De gebruiksfase

Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture en Repurpose

Hoe zorgen we ervoor dat consumenten niet nieuwe producten kopen maar investeren in hergebruik? Faciliteren van het langer in de keten houden van producten en onderdelen

De afdankfase

Recycle 

Secundaire grondstoffen verwerken tot (producten/grondstoffen van) hoogwaardige kwaliteit

10Rs2

(Bron Universiteit Utrecht)

Principes

1. haal zoveel mogelijk uit grondstoffen

daaronder valt 
1.  Het circulair winnen van materialen
2.  Duurzaam productontwerp en
3.  Efficiënt omgaan met resources.
4.  Het verhuren van producten,
5.  Delen of digitaliseren
6.  Gebruik optimaliseren en
7.  Hergebruiken.
8.  Upcyclen
9.  Recyclen bij de productie en
10. Het recyclen na consumptie.

 

 

Circulairziekenhuis

Circular Skills

Circular skills

Driedeling circulaire competenties om kringlopen te verkleinen, vertragen en te sluiten. Een pedagogisch model met een brede visie op circulaire vaardigheid, afkomstig uit de rapportage van CYCLE Competence Center.[1]

[1] Afbeelding afkomstig uit CYCLE Competence Center, “Pedagogical Model to Include Circular Economy Competences in Adult Education. Abbreviated Version,” februari 2017, p. 18. In te zien via: http://cyclecc.eu/wp-content/uploads/2019/02/CYCLE_PedagogicalModel_Summary.pdf

w1

In het lineaire systeem ging het van grondstoffen via productie -> gebruik -> restafval.
In de keteneconomie met recycling gaat het zoals in het midden staat aangegeven en echte circualire economie kent geen restafval meer.

w2
Vroeger keek men alleen naar de economie ennaar winst maken. Maar die kijk op de zaak is veel te beperkt. Je kan ook winst maken op hoe je dingen maakt, hoe je je voelt (individueel), voor de samenleving (humaan) sociaal en in relaties (zodat je daarna beter kunt produceren of functioneren) en op het gebied van de natuur en het creeren van een mooiere en betere leefomgeving. 

Men onderscheidt zes waarden. 
- Financal
- Manufactured
- Intellectual
- Human
- Social and relatioship
- Natural
Uit die zes kapitalen kan je door productieprocessen of diensten winst boeken en meer waarde creeeren niet alleen financieel maar de andere gebieden tellen ook mee. 

w3 
In de circulaire economie kan je waarde scheppen op de bovenstaande manieren met de 8 R's.

w4

Het bovenstaande plaatje geeft aan waarde 8 R's zitten in het proces.