E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Kenniscentrum

Het Havenbedrijf Rotterdam, Rabobank Rotterdam, BIKKER & Company en Van Gansewinkel hebben zich verenigd in het Circularity Center Rotterdam. Dit moet een centrum worden waar kennis en innovatie voor een circulaire economie zijn gebundeld.

De kiem werd gelegd in 2012 toen Rabobank en het Havenbedrijf Rotterdam het congres ‘Pathways to a circular economy’ organiseerden. “Ik was daar zelf niet bij. Maar sindsdien is er regelmatig contact geweest en is het idee doorontwikkeld”, zegt Florens Slob, directeur Business Development bij afvalverwerker Van Gansewinkel en directeur van het Circularity Center. Uiteindelijk ontstond in 2013  het idee voor een centrum. “Het was een logisch vervolg op het het congres.”

Grondstoffen

De keuze voor Rotterdam lag voor de hand. De haven is het internationale knooppunt voor de grondstoffenhandel. Het initiatief past daarnaast in de plannen van het Rijk om van Rotterdam de grondstoffenrotonde van Europa te maken.

De betrokken partijen maken zich niet alleen sterk voor het hergebruik van grondstoffen en materialen. Deze moeten uiteindelijk terug in de keten, en de gebundelde kennis en vernieuwing moet leiden tot nieuwe verdienmodellen.

Plastic to Oil

Een van de eerste projecten is Plastic to Oil. Vanuit verschillende expertises wordt gekeken naar de verwerking van reststromen gemengde plastics en ‘moeilijke’ plastics. De partners onderzoeken alle bestaande technieken om te bepalen welke het meest geschikt is. Daaruit volgt de conclusie welke soort of soorten plastic zich het beste lenen voor een sluitende, duurzame business case.

In eerste instantie worden de reststroom omgezet in olie. “Idealiter maken we er geen brandstof van, maar nieuwe producten. Dan ontstaat een echte gesloten kringloop”, zegt Slob. Binnen het centrum is gekozen voor Plastic to Oil, omdat de verwerking van gemengde plasticstromen heel complex is. Recycling en hergebruik van zogeheten monostromen is al gebruikelijk in de industrie.

Daarnaast ziet Slob ook mogelijkheden voor projecten voor de textiel. “Op zich is de tweehandsmarkt voor kleding goed geregeld”, zegt Slob. “De volgende stappen, voorkomen dat textiel in huishoudelijk afval belandt en om textielvezels terug in de keten te krijgen, zijn onderwerpen waar ik graag mee aan de slag ga.”

Business case

Het Circularity Center is niet het zoveelste groene initiatief. Het is de bedoeling dat het geld oplevert. De partners investeren uren, menskracht en middelen in de projecten. Die moeten uiteindelijk leiden tot duurzame verdienmodellen waarin bedrijven willen investeren. Het centrum zelf verdient geen geld.

Het sluiten van de productieketens is voor bedrijven van strategisch belang. Er zijn minder grondstoffen nodig, die bovendien steeds schaarser worden, en het bespaart energie. Bedrijven die mogelijkheden zien voor ketensluiting in hun eigen bedrijfstak kunnen, als een project zich daarvoor leent, zich aansluiten bij het centrum om vanuit verschillende expertises te zoeken naar oplossingen.

Op den duur moet het centrum de spil worden in verschillende samenwerkingsverbanden binnen het bedrijfsleven. Samenwerking die leidt tot innovatieve doorbraken en uiteindelijk tot een andere manier van denken. Florens Slob wil nog dit jaar de eerste projecten binnen het Circularity Center hebben afgerond.

The must-see thinkers and thought-leaders

SIR KEN ROBINSON, an internationally recognised leader in the development of creativity, innovation and human resources

WILLIAM MCDONOUGH, Co-author and Co-Founder of the Cradle to Cradle design philosophy, and widely recognised designer, architect, and business stategist

ELLEN MACARTHUR, Founder of the Ellen MacArthur Foundation, working with global business and education to accelerate the transition to a circular economy

JANINE BENYUS, a biologist, innovation consultant, and author of 6 books including Biomimicry: Innovation Inspired by Nature

DAVE WARD, Development CTO and Chief Architect at Cisco Systems with a focus on developing the Internet of Things

MARK MIODOWNIK, Engineer & Materials Scientist, Professor of Materials and Society at UCL & Director of the Institute of Making

EBEN BAYER, CEO & Co-founder of Ecovative – a disruptive biomaterials company growing future materials and products 

MICHAEL PAWLYN, Architect, established Exploration Architecture in 2007 to focus on the emerging discipline of biomimicry and was central to the team that designed the Eden Project.