E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Reiniging en desinfectie

Vanwege het grote belang van hygiëne wordt in ziekenhuizen, maar ook in verpleeghuizen, veel aandacht besteed aan reiniging en desinfectie. Dit heeft een grote afvalwaterstroom tot gevolg, die vaak vol zit met de verbruikte chemische middelen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit zonder hygiënische risico’s in hoeveelheid en/of mate van schadelijkheid te verminderen. Voor een optimaal verloop van reiniging en desinfectie is de medewerking van de afdeling, de schoonmaakdienst en de hygiënist(e) van je ziekenhuis of verpleeghuis van groot belang.

Uit de praktijk:

• ontsmettingsmiddelen alleen gebruiken waar en wanneer dit nodig is. Er worden in de praktijk nog vaak ontsmettingsmiddelen toegepast waar reinigingsmiddelen zouden volstaan. Reinigingsmiddelen zijn vaak minder schadelijk.

• zoveel mogelijk kiezen voor het minst milieuschadelijke ontsmettingsmiddel:

• natriumhypocloriet in plaats van lyorthol;

• bij huidontsmetting: ethanol in plaats van chloorhexidine;

• bij wondontsmetting: povidon jodium in plaats van chloorhexidine;

• instrumenten die nog gesteriliseerd worden: reinigen met huishoudelijk reinigingsmiddel;

• instrumenten die niet verhit worden: middelen op ethanolbasis (voorkeur), betadine, NFG jodium;

• kiezen voor reinigingsvriendelijke vloerbedekking, meubilair, etc.;

• beperk het aantal schoonmaakmiddelen (één interieurreiniger, één sanitairreiniger, één spiegelreiniger, één vloerreiniger);

• doseersysteem voor schoonmaakmiddelen toepassen.

Welke van de bovenstaande ideeen acht je haalbaar op je stageplek of op de plek waar je stage hebt gelopen (en waarom) ?

Meer over reinigingsmiddelen staat hier