Open menu
 
Klimaatverandering, verpleegkundigen en gezondheid
 
De internationale councel of nurses zegt:
 
Klimaatverandering vormt de grootste bedreiging voor de mondiale ontwikkeling. Het heeft de potentie om de gezondheidswinst van de afgelopen 50 jaar te ondermijnen.

Verpleegkundigen kunnen een krachtige bijdrage leveren aan zowel het verminderen van de klimaatverandering als aan het ondersteunen van mensen en gemeenschappen in de wereld.

We hebben leiderschap van verpleegkundigen nodig zodat we onmiddellijk actie kunnen gaan ondernemen om klimaatbestendige gezondheidssystemen op te zetten.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwikkelen van zorgmodellen om
- onnodig reizen te verminderen,
- klimaatgerelateerde gezondheidsprogramma's te ontwikkelen voor opkomende besmettelijke en overdraagbare ziekten;
- zich bezighouden met duurzame praktijken in de gezondheidssector,
- responscapaciteit van gezondheidswerkers op te bouwen;
- deel te nemen aan gezondheids- en klimaatonderzoek en
- deel te nemen aan intersectoraal beleid en bestuursreacties.

De gezondheidszorg levert zowel positieve als negatieve bijdragen aan de klimaatverandering. Het is een verplichting van het beroep van verpleegkundige om bij te dragen aan het voorkomen van klimaatverandering via het verminderen van de kwetsbaarheid voor de schadelijke effecten en vermindering of voorkomen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG)).

Dit omdat verpleegkundigen zich inzetten voor de bescherming van gezondheid en welzijn en voor het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.
 
The international councel of nurses zegt:
 
"de gevolgen van klimaatverandering hebben ingrijpende gevolgen voor de menselijke gezondheid en het welzijn omdat klimaatverandering de meest fundamentele  onderdelen van de gezondheid beinvloedt als: voedsel, water, lucht en een veilige omgeving die bescherming biedt tegen extreme weersomstandigheden.

De gezondheid wordt al beïnvloed en de effecten zullen naar verwachting toenemen naarmate de klimaatvariabiliteit en -verandering zich voortzetten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat de klimaatverandering tussen 2030 en 2050 naar verwachting zal leiden tot ongeveer 250.000 extra sterfgevallen per jaar door ondervoeding, malaria, diarree en hittestress.
 
Start met een ideeenbus in het ziekenhuis.
Wees creatief en denk mee.
Gebruik je eigen mok voor koffie/thee