E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Verpakkingen

Hygiëne en efficiënt tijdgebruik staat vaak voorop in de zorg. Dit is helaas vaak niet het beste voor het milieu. Als alles is voorverpakt, krijg je veel afval. Het is goed om hier kritisch naar te kijken. Wat is écht nodig en wat niet?

In ziekenhuizen en verpleeghuizen ontstaan grote hoeveelheden verpakkingsafval. Door tijdens de inkoop kritisch het nut van de verpakking te beoordelen, kan de hoeveelheid afval flink worden verminderd. Dit geldt ook voor het zelf verpakken van producten, bijvoorbeeld na sterilisatie. Natuurlijk moet je niet vergeten dat een verpakking vooral hygiënisch moet blijven. 

Een voorbeeld. Als op de OK er schroefjes in een bot moeten dan pakt de OK assistente er een doosje voor en verwijdert het plastic, het karton en nog een hoesje van plastic. Voor negen schoefjes moet dat negen keer gedaan worden. En dat zijn dan alleen nog maar de schroefjes. Na afloop duw je als OK assistent een enorme bal aan gazen, doeken en draden in een grote vuilniszak.

In navolging van Amerikaanse wet- en regelgeving mogen veel van onze apparaten (bijvoorbeeld een nietapparaat voor darmverbindingen) slechts eenmalig gebruikt worden. Operatiejassen en
verpakkingen van de zogenoemde ‘netten’ (pakketten waarin alle instrumenten zich bevinden) worden allemaal weggegooid na een ingreep. Het wassen van jassen en het verpakken van netten in herbruikbare dozen kan al tienduizenden euro’s per jaar schelen.

Uit de praktijk:

• weigeren van overdadige extra verpakkingen; • inkopen in optimale verpakkingseenheden; • operatiekleding slechts gedeeltelijk per stuk verpakken, het grootste deel per set ter grootte van de minimale OK-bezetting.
 
Vraag:
Welke van de bovenstaande ideeen acht je haalbaar op je stageplek of op de plek waar je stage hebt gelopen (en waarom) ?