E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


3.1. Milieu-ethiek introductie

CENTRAAL DOEL


Je gaat begrijpen waar ethiek over gaat.

Je kent een werkdefinitie van ethiek, de drie hoofdtheorieën, de betekenis van normen en waarden en hoe correct moreel redeneren werkt

Je kan een moreel probleem beschrijven, analyseren, beoordelen en rechtvaardigen

Na dit hoofstuk kan je de onderstaande vragen beantwoorden.

Vragen

1 Wanneer en hoe startte de westerse filosofie ?

2 Wat is de centrale vraag waarom ethiek draait?

3 Wat is de werkdefinitie van ethiek?

4 Wat zijn de drie belangrijkste theorieën ?

Hier nog een game over business ethics http://www.novonordisk.com/sustainability/games/interactive-challenges.asp