E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


2.0. Morele dilemma's

DOELEN

Na afloop van deze les

Weet u de vijf criteria van een moreel dilemma;

Kunt u de vijf criteria gebruiken om een dilemma te identificeren als een moreel dilemma

Kunt u onderscheid maken in een moreel dilemma en een persoonlijk dilemma;

Weet u wat beroepscodes zijn en wanneer die gebruik dienen te worden;

Kent u de drie redenen voor een compromis

Kent u de procedure hoe te komen tot morele kwaliteit;

- Kent u het stappenplan om een moreel dilemma te beschrijven, analyseren en op te lossen .