E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


5. Benaderingen

 

HOOFDDOELEN

Na dit deel weet u dat de milieu-ethiek zich afvraagt of de mens wel moreel superieur is t.o.v. andere organismen op aarde. Milieu-ethiek zoekt naar rationale argumenten om de morele status naar de natuur, het milieu en haar niet-menselijke elementen, te toetsen.

De milieu-ethiek kent hierbij richtingen: de antropocentrische en niet-antropocentrische.

Na dit deel kent u de argumenten van deze twee theorieën en enkele van de representanten ervan

 U weet dan hoe u over deze theorieën meer informatie kunt verkrijgen

U kunt dan via een voorbeeld en het gebruik van het stappenplan uw eigen waarden verduidelijken alsmede de basale houdingen van mensen naar de natuur en het milieu toe.